Get the Flash Player to see the slideshow.

Intake Gesprek

Wij leren onze opdrachtgevers graag beter kennen. Want alleen dan kunnen we een evenement ontwikkelen dat precies bij u past en voldoet aan uw wensen en randvoorwaarden. We willen niet alleen weten wanneer het moet plaatsvinden en wat het budget is. Veel belangrijker vinden we dat u aangeeft waarom u een evenement wilt organiseren, wat uw doelstellingen zijn, uw verwachtingen en met welk gevoel uw gasten huiswaarts moeten keren.

aRTi Cards

We zouden hiervoor natuurlijk een vragenlijst kunnen opsturen, maar in de praktijk blijken die antwoorden vaak open voor verschillende interpretaties. Daarom hebben wij de aRTi Cards ontwikkeld. Een handzame tool waarmee we samen met u de wensen en mogelijkheden bekijken. Ze geven een aanzet tot een gemeenschappelijke brainstorm.  Dankzij deze aanpak weten wij ons in korte tijd een zeer goed beeld  te vormen.

Creatief Concept

Bij al onze producties gaan wij uit van een creatief concept. Op basis van de uitkomsten van de aRTi Cards, uw briefing en de product/bedrijfskenmerken ontwikkelt aRTi Producties een concept dat als uitgangspunt dient voor uw evenement. Vervolgens worden alle uitingen hieraan getoetst; de aankleding, de sprekers, het entertainment, de catering, etc. Zo ontstaat een samenspel waardoor het resultaat sterker wordt dan de som der delen.

  • http://www.artiproducties.nl/wp-content/uploads/2009/06/articardsjpg-178x120.jpg