Houdhuisbeurs - Een interactieve congresformule

In opdracht van Woonstad Rotterdam bedacht aRTi Producties de Houdhuisbeurs, een educatief evenement voor 150 medewerkers van verschillende instanties om een extra impuls te geven aan het convenant Preventie Huisuitzetting.

Verbeteren met een event als middel

Het convenant Preventie Huisuitzetting tussen woningcorporaties, zorgnetwerken en SoZaWe is gesloten om huisuitzetting te voorkomen door ondermeer de samenwerking tussen de verschillende instanties te verbeteren. Het convenant werpt zijn vruchten af, maar de samenwerking, competenties, kennisuitwisseling en de klantfocus kunnen nog beter. Daarom heeft Woonstad Rotterdam aRTi Producties gevraagd een evenement te ontwikkelen voor alle betrokken waarbij de aandachtspunten duidelijk aan de orde zouden komen. Woonstad Rotterdam had echter geen behoefte aan een standaard evenement.

Houdhuisbeurs

aRTi Producties gebruikte een verwijzing naar de Huishoudbeurs als concept en doopte het evenement de ‘Houdhuisbeurs’ met als ondertitel ‘Rotterdam houdt huis’, een duidelijke en daadkrachtige belofte. De opzet van het evenement moest als een beurs aanvoelen - voor elk wat wils, vermakelijk en educatief -, waarbij een van de grootste uitdagingen was om medewerkers van verschillende instanties contact met elkaar te laten leggen.

De Houdhuisbeurs bestond uit verschillende korte producties, zoals workshops, debatten en brainstormsessies, waarmee alle aandachtspunten op ludieke, serieuze of speelse wijze aan de orde kwamen. Medewerkers werden geconfronteerd, gekoppeld en onderwezen. Daarnaast konden deelnemers van gedachten- en ervaringen en wisselen, zodat de Houdhuisbeurs meer dan een tijdelijk karakter kreeg.

Inhoudelijke uitdaging

Het concept waarbij genodigden in de weer zijn met onder meer workshops, interactie, ontmoetingen beheerst aRTi Producties tot in de details. Een dergelijk concept werd zelfs genomineerd voor de Goude Giraffe. Toch blijft het volgens Creatief Manager Michèle van de Craats telkens weer een interessante uitdaging. “Bij elke klant heb je immers weer te maken met nieuwe materie. Wij duiken daar vervolgens in en zoeken interactieve tools om die materie zo aantrekkelijk mogelijk over te dragen. We maken in principe korte lesprogramma’s en zoeken daarbij onconventionele middelen om die programma’s te geven.”

Logistieke uitdaging

Behalve de inhoudelijke uitdaging, is er volgens van de Craats ook een logistieke. “Om in korte tijd echt goed met iemand te communiceren, is het slim om de persoon heel direct te benaderen. Maar voor opdrachten zoals die van Woonstad Rotterdam, heb je te maken met een paar honderd man. Je moet het geheel dus in kleine groepen verdelen. Dat betekent dat je verschillende producties te gelijkertijd hebt draaien. En als je toch verschillende producties hebt draaien, kun je het ook zo componeren dat je mensen keuzes geeft. Dat betekent weer dat je iets meer producties moet uitvoeren, maar dat genodigden een dagprogramma op maat kunnen samenstellen. Echter, je wilt ook dat iedereen uiteindelijk minimaal meekrijgt wat de opdrachtgever voor ogen heeft. Dus, al met al erg veel variabelen, die het concept voor mij als creatief erg boeiend houdt.”