Kinderen helpen de Inspectie

aRTi Producties, bureau voor creatieve live communicatie, heeft voor Inspectie Verkeer en Waterstaat een opvallend concept ontwikkeld voor een stand op de Wereldhavendagen. Om het publiek inzicht te geven in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van Inspectie Verkeer en Waterstaat werden kinderen door inspecteurs actief aangesproken om te helpen bij het binnenloodsen en inspecteren van schepen. Doordat ouders en begeleiders mee konden kijken bij de werkzaamheden van hun kroost, werd zo ook aan deze doelgroep duidelijk gemaakt waar de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor staat.

Doelstelling

Inspectie Verkeer en Waterstaat wenste tijdens de Wereldhavendagen middels een stand het publiek inzicht te geven in al haar vele werkzaamheden en verantwoordelijkheden, alsmede te informeren over veiligheid en milieu.

Door zich juist te richten op een beperkte doelgroep met een focus op spin-off, heeft aRTi Producties ruimschoots de doelstellingen van de opdrachtgever gehaald.

Doelgroepkeuze

Inspectie Verkeer en Waterstaat had een brede doelgroepkeuze en wilde gedurende drie dagen zoveel mogelijk mensen bereiken middels een stand tijdens de Wereld Havendagen. aRTi Producties bedacht een concept waarbij gericht werd op kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar. Door deze groep als uitgangspunt te nemen en rekening te houden met spin-off werden ook hun begeleiders/ouders bereikt.

Attendeer, prikkel en informeer

Het concept van aRTi Producties, ‘Help de inspectie!’, was opgedeeld in 3 stappen: attenderen, prikkelen en informeren. De eerste stap, attenderen, werd bereikt door demonstraties voor een opvallend vormgegeven stand. De tweede stap, het prikkelen, werd verzorgd door inspecteurs die aan jonge voorbijgangers om hulp vroegen bij het binnenloodsen van een schip, waarna de jongeren samen met begeleiders de stand in werden genomen om daar inspectietesten te doen. De derde stap, het informeren, werd bewerkstelligd door testen, vragen, informatiemateriaal, een expositie en aanwezige medewerkers van Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Omgekeerd evenredig

Inspectie Verkeer en Waterstaat wenste haar vele activiteiten en verantwoordelijk-heden te communiceren aan zo een uitgebreid mogelijke doelgroep. De kans dat daardoor de boodschappen en presentatie diffuus werd, was erg groot. Doordat

aRTi Producties met het concept zich richtte op een relatief kleine doelgroep en focuste op een zo groot mogelijke spin-off, konden de boodschappen worden gekanaliseerd en voor het publiek behapbaar worden gemaakt. Kinderen en jongeren maakte interactief kennis met wat er allemaal komt kijken bij het inspecteren. Aan de hand van testen, werden ze ook doordrongen van het nut van inspecties. Ouderen kregen feed-back van de jongeren en kregen informatie aan de hand van brochures, presentaties en een expositie. Daarnaast werden zij, al wachtend op hun kind, op de hoogte gesteld waar ze terecht kunnen met vragen en klachten over veiligheid en vervoer.