Bedrijfsleven onderschat waarde kerstviering

Uit een kwantitatief onderzoek onder 150 Nederlandse bedrijven, uitgevoerd door het evenementenbureau aRTi Producties, blijkt dat het bedrijfsleven Kerst veel minder dan vorige jaren gaat vieren. Een grote fout volgens het bureau. aRTi Producties vreest dat het management de waarde van de kerstviering onderschat.

Het belang van Kerst

Een belangrijke rol van de kerstviering is het tonen van waardering richting het personeel, wat niet alleen de ultieme katalysator is voor verbeteringen, maar ook voor het verkrijgen van begrip. En dat laatste is in een tijd van onpopulaire maatregelen van het grootste belang. Volgens Robbert Trimbos algemeen directeur van aRTi Producties wordt onvoldoende stilgestaan bij het belang van het vieren van Kerst. “Natuurlijk begrijp ik dat bedrijven in tijden van crisis zich willen focussen op hun ‘core business’, maar de echte ‘core’ wordt nog altijd gevormd door mensen. En mensen hebben nu eenmaal behoefte om, of sterker nog, recht op zo nu en dan waardering te krijgen. Daar hoort individuele erkenning, maar ook een gezamenlijke viering bij. Indien een organisatie dat achterwege laat, zullen medewerkers zich van hun werkgevers vervreemden.”

Oorzaken

Uit het onderzoek van aRTi Producties bleek dat er drie hoofdredenen zijn om Kerst niet of nauwelijks te vieren. Natuurlijk is er de reden bezuinigingen. Een tweede en volgens de onderzoekers een nogal onverwachts argument, is dat bedrijven in crisis niet aan de buitenwacht willen tonen dat ze geld uitgeven aan een feest. Als derde argument werd gegeven dat organisaties een kerstfeest als last ervaren. Het kost niet alleen geld, maar ook tijd en geregel. Daarnaast zijn verantwoordelijken bang dat een feest mogelijk niet leuk genoeg wordt gevonden door het personeel.

Geld versus feest

Trimbos is nauwelijks gevoelig voor de argumenten. Volgens hem wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. “Angst dat een feest niet aanslaat en daarom niks organiseren is laf. Bovendien betekent het dan dat de verantwoordelijken hun werk niet naar behoren hebben gedaan. In de 11 jaar dat ik aRTi Producties leidt, hebben we nog nooit te maken gehad met negatief commentaar vanuit personeel als gevolg van een kerstfeest.”

De organisaties die een kerstfeest gedoe vinden, besluiten vaak om een kerstbonus. “Een gemiste kans”, aldus Robbert Trimbos. “Kerstbonussen van 100 tot 200 euro zijn weggegooid geld. Mocht een personeelslid kunnen kiezen tussen een bonus of een feest, zal zij of hij in de regel voor de bonus gaan. Echter de duur van de waarderingsuiting is zeer beperkt, terwijl met een feest zoveel meer bereikt kan worden. Natuurlijk klinken dergelijke argumenten onpartijdig vanuit mijn kant. Maar ga zelf maar na. Een feest kan bijdrage aan saamhorigheidsgevoel, het management kan een boodschap overdragen en als het feest leuk genoeg is, wordt er nog maanden over gesproken.”

Opties

Uiteraard is aRTi Producties met de conclusies aan de slag gegaan en heeft kerstconcepten ontwikkeld om bedrijven tegemoet te komen. “Het is voor ons iets nieuws om zonder opdracht concepten te bedenken en uit te werken. Wij werken immers op maat. Maar we vonden dat we oplossingen moesten aanreiken om toch kerstfeest voor bedrijven en voor het personeel mogelijk te maken.” besluit Robbert Trimbos.