IDEA Jaarplan 2008: focus op veiligheid

In 2007 is de evenementenbranche geconfronteerd met een aantal ernstige incidenten tijdens bedrijfsuitjes. De gevolgen voor slachtoffers en nabestaanden waren met recht rampzalig te noemen; de negatieve publiciteit rondom de gebeurtenissen heeft het vakgebied een slechte naam bezorgd. IDEA wil in reactie hierop in 2008 de focus richten op de veiligheid tijdens evenementen.

Leden van IDEA houden zich te allen tijde aan de kwaliteitseisen die de vereniging stelt. Daarnaast stelt IDEA in haar Jaarplan 2008 de aanvullende eis dat IDEA-bureaus alleen nog zaken doen met sportieve evenementenbureaus die beschikken over een TÜV Veiligheid -certificering.

TÜV Nederland is een certificeringinstelling die zich onder andere bezighoudt met certificatie van systemen en processen, productcertificatie en veiligheidskeuringen. IDEA is nog in overleg met TÜV over de vraag welke certificaten mogelijk zijn voor de (sportieve) evenementenbranche.

Voor bureaus die gemotoriseerde sportieve elementen aanbieden kan IDEA een uitzondering maken. Deze bureaus hebben de kwaliteit en de veiligheid van hun evenementen vaak al via andere kanalen geregeld. Zij moeten dan wel kunnen aantonen dat hun veiligheidsnormen vergelijkbaar zijn met de vereisten van een TÜV-certificering.