aRTi Producties geeft met Overschie het goede voorbeeld

Gemeentelijke voorlichtingsavonden zijn doorgaans saai. En de opkomst vaak laag. Alleen zeer geïnteresseerde burgers komen zo aan informatie die de gemeente belangrijk genoeg vindt om voorlichtingsavonden te organiseren. Zo’n organisatie vergt tijd en kost geld, maar leidt door het gebrek aan toehoorders bij alle betrokkenen tot frustraties. Doelen worden gesteld, maar zelden gehaald. “Zonde”, zegt Rein Korthals Altes directeur van aRTi Producties, “het kan zoveel effectiever. Gelukkig denkt deelgemeente Overschie er ook zo over.”

Het grote inbrekerscircus

Deelgemeente Overschie zet al langer in op beleveniscommunicatie en verstrekte aRTi Producties de opdracht om een spraakmakende voorlichtingsavond over inbraakpreventie te organiseren. Daarvoor bedacht aRTi Producties het concept ‘Circus Kraak & Braak’, waar inbrekers als getalenteerde artiesten in de schijnwerpers worden gezet. Door middel van flyers en pamfletten, uitingen die bij een circus passen, worden bewoners alert gemaakt ten aanzien van het onderwerp woninginbraak. Wie ook nog naar de voorstelling komt, krijgt daarnaast op verrassende wijze allerlei handige tips aangereikt. Door deze toe te passen wordt de kans op een inbraak geminimaliseerd.

Communicatie

Een van de taken van de overheden is het informeren van burgers. Mede om die reden worden er door gemeenten vaak voorlichtingsavonden georganiseerd, die hun doelgroep niet of nauwelijks bereiken. Een  berichtje in de plaatselijke krant en op de eigen website is niet voldoende om de burger erop te attenderen, laat staat over te halen ook daadwerkelijk de avond bij te wonen.

“Hoewel de informatie vaak erg interessant is, is er toch meer voor nodig om mensen achter hun televisie vandaan te trekken”, vertelt Korthals Altes. “In eerste instantie moet een burger de informatie, dat er een voorlichtingsavond gehouden wordt tot zich krijgen. Het is te begrijpen dat de gemeente daarvoor eerst haar eigen kanalen kiest. Het kost immers minder moeite en minder geld. Mat wat levert het op? Spitten de mensen die de gemeente op de voorlichtingsavond wenst te hebben echt de plaatselijke kranten uit? Komen die mensen echt op hun website?” Hoewel het iets meer geld kost, is het veel effectiever om ook gebruik te maken van plekken waar bewoners wel in contact komen met de boodschap, zoals gebruik te maken van posters en flyerteams in openbare ruimtes.

Live-communicatie

“Alleen met leuke posters of flyers ben je er nog niet”, vervolgt Korthals Altes. “Bij voorlichtingsavonden denkt men al snel aan typische gemeentezaaltjes met tl-licht en monotone presentaties. Je moet als gemeente meer bieden dan dat. Die boodschap moet van je communicatiemiddelen afspatten. Gelukkig begreep de deelgemeente dat en gingen ze voor ons concept. De inbraakpreventievoorlichting hadden we op een circusachtige manier verkocht en dat thema was doorgezet tijdens de voorlichtingsavond.”

Bezoekers werden in een circustent ontvangen door een spreekstalmeester. Daarna trad een acrobaat op die zich moeiteloos door kleine kieren wurmt gevolgd door een boeienkoning die sloten kraakt alsof het niets is. Maar behalve entertainment moet de basis van de informatie van hoog niveau zijn. In dit geval werd er gebruik gemaakt van Nederlands bekendste inbreker Evert Jansen, de politie en een lokale slotenspecialist.

Plicht

Het voordeel van de live-communicatieaanpak is, dat een boodschap veel duidelijker overkomt en langer blijft hangen dan op de conventionele manier. “De mensen die aanwezig waren bij de voorlichtingsavond hebben een onvergetelijk evenement meegemaakt. Zeker als ze ondanks de communicatie een normale voorlichtingsavond verwachtten. Maar ook mensen die alleen de flyers en posters hebben gezien, hebben een belangrijk deel van de boodschap gekregen. En uiteindelijk is dat de plicht van de (gemeentelijke) overheden. Zij moeten haar burgers zo goed mogelijk informeren. Wij, aRTi Producties, helpen hen graag aan het voldoen van die plicht.”

Circus Kraak & Braak