3D tekening hit op Universiteit

De EFR Business Week commissie vroeg aRTi Producties een ontwerp te maken voor enkele stands ter promotie van hun Business Week op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het thema van de Business Week was “out of the Box.”

Echt buiten de box
Dit prikkelende thema werd door aRTi Producties direct omarmd. In plaats van een in het oog springend 3-dimensionaal standontwerp aan te dragen, stelde ze voor een tweedimensionale tekening te maken. Zo plat als een dubbeltje. Maar dan wel 3D.

Straattekening
Dit idee sprak de commissie zeer aan en daarom werd kunstenaar Remko van Schaik ingeschakeld, een straattekeningkunstenaar met al menig 3 dimensionale tekening op zijn naam. In overleg werd een ontwerp gekozen, dat een relatie met de omgeving had en het publiek tot interactie zou aanmoedigen. Een zwevende rots, waar men op kon staan, aan kon hangen, of zelfs de illusie kon creëren dat men er van afsprong.

Succes
De tekening was een groot succes. Deze besloeg een oppervlakte van 8 bij 20 meter en er werd drie dagen aan gewerkt. Tijdens deze periode leidde het al tot veel bekijks. Zodanig dat het ook de lokale krant op viel tot veel bekijks. Met als gevolg dat deze twee dagen later prominent in de Rotterdam bijlage van het Algemeen Dagblad stond. Daarnaast verspreidden foto’s van de tekening zich al snel via de diverse social media kanalen. Kortom de ‘out of the box’ aanpak beoogde als snel meer dan het gewenste resultaat.